20. Tathlun


- Gerradna herceg itt járt, és csak most mondod, mester?

Gurden az asztalánál ült, kezében az írótoll.

- Most kellett megtudnod. A tanulmányaidat befejezted, rohanhatsz utána, ha úgy tartja a kedved.

A mester hangja szemrehányóan csengett, Edvitről azonban lepergett.

- Sokkal tartozom Gerradna nagyúrnak, de a hálán kívül is volna mit mondanom neki.

Gurden intett a tollal.

- Akkor mire vársz? Indulj máris!

A fiú elbizonytalanodott.

Hová? Őt kellett volna választanom, akkor most tudnám, merre jár, de annak a másiknak nagyobb szüksége lehet rám...

- Nem tudom, merre ment - ismerte be. - Mondott neked valamit az úti céljáról?

Gurden, aki időközben elmerült az írásban felnézett és vállat vont.

- Úgy rémlik, At-Bovát említette. A verebek azt csiripelik, hogy Tegan Istvara megbízta valamivel. Vagy hazautazott a birtokára, ki tudja? Egy tartományúrnak több a kötelezettsége, mint azt egy magamfajta kereskedő megértené. Adok még egy utolsó tanácsot, mielőtt elzavarlak. Tudod, melyik fogadóban szállt meg legutóbb? - A fiú bólintott. - Menj oda és kérdezősködj, csak maradt ott egy bizalmasa.

Milyen hitvány varázsló vagyok, hogy még ezt is mondani kell?

Edvit megköszönte az oktatást, elbúcsúzott az iskolaszolgáktól és a tanulótársaitól, és a holmijával a kezében a pékek utcájába ment. A batyut az ismerős péknél hagyta, majd a nyakába vette a várost.

Az éjszaka első felében végigjárta azokat a helyeket, melyeket Elindasz is gyakran látogatott. A temetőnél lévő bódésort, a piac melletti kocsmát, valamint több tucatnyi sikátort, kocsmát, kifőzdét, fogadót, bordélyt. Előbb az utcán bóklászott, majd felmászott a tetőre, úgy próbálta beleélni magát a herceg helyébe.

Könnyebb lenne, ha tudnám, mit kerestél.

Délelőtt felment a Márványvárba. Munkát kereső segédnek adta ki magát, így senki nem firtatta, mit keres a raktárak között. Ugyanakkor attól sem kellett tartania, hogy munkát ajánlanak neki, Tegan Istvara ugyanis köztudottan csak gyakorlott kereskedősegédeket alkalmazott.

Egyszer megpillantotta Odelia Istvarát, aki a szolgálója kíséretében sietősen átvágott a belső udvaron, és a díszes kapun keresztül bement a palotába. Ugyanolyannak látta, mint nemrég, amikor megbízást adott egy sebhelyes arcú fickónak egy kereskedő megregulázására: hideg számítást olvasott le az arcáról.

A pék szerette annyira Edvitet, hogy visszaengedte a régi vackába, sőt, ételt is ajánlott neki. Cserébe a régi szolgálatát kérte: szállítsa ki az esti sütést. A fiú ráállt. A délutánokat az ismerős helyen töltötte alvással, este szétosztotta a kenyereket a takácsok utcájának szöszös házai között, éjszaka pedig a tetőn hallgatózott Elindasz nevére várva.

A második napon elment a fogadóba is, ahol Elindasz legutóbb lakott. Leült az árvák asztalához közel, rendelt egy adag főzeléket, amit most már ki is fizetett, és a beszélgetőkre figyelt. Egy lélek sem szólt sem Elindaszról, sem Darraszról, de még a birodalom ügyeiről sem, a beszédtémák a nők melle, a férfiak vágyai és az otthoni dolgok körül forogtak.

A negyedik éjszakán a piactér mellett figyelt fel a már ismerős, fekete pelerines alakra. Ez fizetett egy csomó pénzt Fenrisnek a herceg meggyilkolásáért.

Nesztelenül követte őt a temetőhöz. Azt is csendben figyelte, ahogy kiválaszt egy jobb külsejű férfit, félrevonja és valamit a kezébe nyom. Ahhoz távol volt, hogy hallja a beszédet, de tudott szájról olvasni, és végre elkapta az Elindasz Gerradna nevet.

A pelerines kézfogásra nyújtotta a kezét, ezzel létrejött köztük a megállapodás.

Edvit jól megnézte magának a bérgyilkost. Sötétbarna, csimbókos haj, kerek tetejű fekete kalap, keskeny áll, nagy, fénytelen szemek, krumpliorr, lapát kezek, széles mellkas jellemezte. Semmi különleges ismertetőjel, semmi bicegés, csak egy átlagos férfi volt. Edvit gyanította, hogy éppen ezért választotta őt a pelerines.

A fiú a felbérelt után vetette magát. Egyelőre nem volt terve, bár megfordult a fejében, hogyha az illető most azonnal indul At-Bovába, oda is követni fogja. Senkinek nem fog feltűnni a személye, hisz gyakori, hogy egy frissen végzett kereskedősegéd oklevéllel a zsebében egy másik városban próbál szerencsét.

A férfiak felhajtottak egy-egy pohár vizezett bort áldomás gyanánt, és amikor a pelerines elment, a bérgyilkos még egyet ivott a cimboráival. Hangosan örvendett a pénznek, azt azonban elhallgatta, miért kapta.

Később, miközben hazafelé igyekezett a bortól tántorogva, Edvit végig a nyomában volt. A férfi egy kis utcába ment, közel a temetőhöz. Edvit hallotta a lépteit csattogni a lépcsőházban, majd a hangját a legközelebbi a nyitott ablakból, a padlásról.

A férfi bejelentette asszonyának, hogy reggel mindannyian At-Bovába mennek.

- Végre - sóhajtott a nő. - Utálom ezt a mocskos várost, de honnan van erre pénzed?

- Zsíros megbízást kaptam. Itt az előleg.

Az asszony csak annyit kérdezett:

- Kés vagy fojtóhurok?

- A megbízónak mindegy. És nekünk is.

Egyre nagyobb veszélyben van. Az a másik is keresi még, akit én küldtem oda, hiszen nem jött vissza a maradék pénzért.

Edvit eleget hallott. A piacnál leereszkedett az utcára, ahonnan az anyaföldön akart eljutni a pékek utcájába.

Ki kell aludnom magam, reggel messzire indulok. Mennyi is ide At-Bova? Harminc nap a karavánnal. Legalább.

Félúton járhatott, amikor egy férfi ugrott elé.

- Milyen országban akarsz élni, fiam? - förmedt rá. - Akarod, hogy egy sosem látott királynő parancsolgasson neked, vagy a magad ura akarsz lenni?

Hallotta már ezt a kérdést, de még sosem invitálták vele sehová. Kíváncsi volt, mit akar tőle ez a hétköznapi külsejű mesterember.

- Naná, hogy a magam ura akarok lenni! - mondta lelkesen.

Az idegen széles mosolyt villantott. A fél fogsora hiányzott.

- Ez a beszéd, fiam! Köztünk a helyed. Menj be - mutatott egy ajtóra.

Edvit hétköznapi konyhában találta magát. Odabent várakoztak már páran, többnyire hozzá hasonló korú fiúk és lányok, valamint fiatal férfiak és nők. Rájuk hatott leginkább a szlogen.

A férfi körbenézett az üres utcán, és mivel nem látott több áldozatot, ő is belépett a házba. Behúzta maga után az ajtót, be is reteszelte, csak ezután állt fel egy kisebb sámlira, és kezdett beszélni.

- Azért vagytok itt, mert meg akarjátok változtatni a világot, de bennetek nemcsak a változatás szándéka van meg, hanem az erő is. Nektek össze kell fognotok, és össze is fogtok egy napon a királynői intézmény ellen. És miért kell ezt megtennetek? Jogosan kérdezitek. Emlékezzetek Binira királynőre, a trónbitorlóra és a lányára, Lahia királynőre. Mindkettőt megbüntették az istenek. Az a hír járja, hogy Lahiát elvitte a járvány, az anyja sorsát pedig mind ismeritek. De nem a bitorlás a legfőbb bűnük, hanem a mérhetetlen kapzsiságuk. Mert mit hozott nekünk az uralkodásuk? Nyomort, vashiányt, éhezést, drágaságot, nincstelenséget, kilátástalanságot.

Ahogy Edvit ránézett a szónokra, előre tudta, hogy csak az unalomig ismert frázisokat pufogtatja, ennek ellenére elhűlve hallgatta, milyen nyíltan lázít a királynők ellen. És nemcsak az Almein családot szapulta, a kijelölt trónörökösöket sem kímélte. Rigant Hursát halottnak titulálta, Berra Almeint pedig ugyanolyan csalónak, mint a nagyanyját. Odeliát szörnyű libának nevezte, pedig nem is tudta, amit Edvit kihallgatott a sikátorban.

- És Lisara hercegnő? Most már bármikor visszatérhet - vetette közbe egy fiatal nő.

A szónok nevetni kezdett.

- Jobban teszi, ha ott marad, ahol eddig volt, de biztosra veszem, hogy halott. A csaló nagyanyjával ölték meg, és jól tették.

Edvit körbenézve meglátta az elhűlt arcokat. Bár Dearán gyakoriak a gyilkosságok, egy gyermek kivégzésének magasztalása sok volt a jelenlévőknek. Páran forgolódni kezdtek, többen pofákat vágtak, a szónok azonban nem látta őket. Zavartalanul folytatta:

- Mit tenne most veletek, ha élne? Bosszút állna a nagyanyjáért. Hány embert mészárolna le? Ezret? Tízezret? Válogatna a vétkesek között, vagy válogatás nélkül leölne mindenkit? Az Almeinek bosszúállók és gonoszok. Olvastátok ti is a Legendában, mit tett Isaian Almein előbb az ellenségeivel, azután a barátaival.

(A Legelső Legenda említ egy Isaian Almein nevű királynőt, akinek uralkodása idején lázadás tört ki, Hiru szörnyurai egymás ellen fordították a tartományokat. Az volt a tervük, hogy háborút robbantanak ki, és amikor a harcok miatt meggyengült az emberek birodalma, átveszik a hatalmat Deara felett. Isaian azonban átlátott a szörnyurakon, felkutatta és a saját kezével végezte ki a velük szövetkező embereket. Előbb a nyíltan ellenszegülőket, azután a szűkebb környezetének árulóit, köztük az egyik barátját.)

- Mi lesz, ha Lisara megfelel a királynői próbán? - kérdezte egy Edvit-korú lány.

- Ahhoz előbb vissza kellene térnie, de egy halott nem tér vissza sehová.

Edvit lelke lázongott, ahogy a többi jelenlévőé is.

Az egyetlen, amiben biztos vagyok, hogy visszatér.

- De ha mégis?

- El fog bukni. Az anyja és a nagyanyja is trónbitorló volt, miért lenne ő más? Igen, el fog bukni...

Lisara Almein anyja igazi trónörökös volt, így ő is igazi, de valami ködös dolog miatt a testvére lett a királynő. Honnan tudom ezt? Amagei Orho Szha azt mondta, magamtól tudni fogom az igazságot. Erről beszélt?

A fiatalok csalódottan hagyták el a konyhát. Edvit megnyugodva látta, hogy ezekből aligha lesz összeesküvő. Teljesen azonban nem nyugodott meg, mert a lázadás csírája már megjelent Dearán. Idő kérdése, hogy eljusson az arra fogékonyakhoz. Akkor pedig...

Edvit reggel összeszedte a holmiját, megköszönte a pék szívességét és hozzácsapódott az At-Bovába igyekvő karavánhoz.